سرور دزد و پلیس سمپ
 
اعلان ها
پاک سازی همه
سرور دزد و پلیس سمپ
پست ها
موضوعات

شکایت از رنک داران سرور

برای شکایت از کسانی که در سرور رنک دارند و از رنک خود سوء استفاده کرده اند، به این قسمت مراجعه کنید.

0
0

شکایت از بازیکنان سرور

اگر بازیکنی در سرور قاقون شکنی کرد یا از ضعف های بازی سمپ استفاده نامناسب کرد در اینجا با ادمین ها موضوع را به اشتراک بگذارید.

0
0

سرور دزد و پلیس سمپ

تمام شکایات از سوء استفاده ادمین ها تا گزارش چیت بازیکن ها در این قسمت قرار میگیرد.

هیچ موضوعی پیدا نشد.

اشتراک گذاری: