شکایت از بازیکنان س...
 
اعلان ها
پاک سازی همه

شکایت از بازیکنان سرور

اگر بازیکنی در سرور قاقون شکنی کرد یا از ضعف های بازی سمپ استفاده نامناسب کرد در اینجا با ادمین ها موضوع را به اشتراک بگذارید.

هیچ موضوعی پیدا نشد.

اشتراک گذاری: