سرور پابلیک پرومود [ S$D ] بکس ایرانی

آی پی : Cod4.BaxIr.ir:28960
برای متصل شدن ابتدا بازی را باز کنید سپس کنسول بازی را باز کنید . ( با فشردن دکمه ~ ) سپس این آی پی را کپی ( connect Cod4.BaxIr.ir:28960 ) و جای گذاری کنید و بعد دکمه ی Enter را بزنید .
یا روی گزنیه Connect کلیک کنید .

سرور پابلیک پرومود [ TDM ] بکس ایرانی

آی پی : Cod4.BaxIr.ir:28961
برای متصل شدن ابتدا بازی را باز کنید سپس کنسول بازی را باز کنید . ( با فشردن دکمه ~ ) سپس این آی پی را کپی ( connect 5.63.14.14:28961 ) و جای گذاری کنید و بعد دکمه ی Enter را بزنید .
یا روی گزنیه Connect کلیک کنید .