برای جوین شدن در دیسکورد بکس ایرانی تنها کافی است لینک زیرا در برنامه دیسکورد وارد کنید .
برای آموزش این کار به قسمت آموزشات سرور مراجعه فرمایید .
لینک دیسکورد ما : https://discord.gg/rJW9Kp2FtF