سرور پابلیک [ S$D ] بکس ایرانی

آی پی : 5.63.14.21:124
برای نحوه ی متصل شدن به سرور اینجا کلیک کنید .

سرور پابلیک [ Infected ] بکس ایرانی

آی پی : 5.63.14.21:125
برای نحوه ی متصل شدن به سرور اینجا کلیک کنید .